Home

El taller està especialitzat en la conservació i la restauració d’obra gràfica i material d’arxiu en les seves diferents tipologies: gravats, dibuixos, postals, cartells, llibres, manuscrits, ventalls… Els serveis que s’ofereixen, doncs, van des de la intervenció directa en la peça, a la recomanació de mesures de conservació preventiva per protegir les peces.